• Up Next Старт на програмата проф. Кръстева и проф. Йотова
  • Up Next Програмата за навременно откриване и последяване на доносени и...
  • Up Next Правилно измерване на дължина, тегло и обиколка на глава на бебе
  • Up Next Правилно измерване на ръст, тегло и коремна обиколка на по-големи деца

описание
Криви на Фентън за оценка на растежа при раждане за момичета изтеглете
Криви на Фентън за оценка на растежа при раждане за момчета изтеглете
Схема за клинична оценка на МГВ новородено (по Finken et al, 2018) изтеглете
Схема за клинична оценка на родено МГВ дете с нисък ръст (по Finken et al, 2018) изтеглете
Изготвен е флаер, насочен към специалисти, представящ същността на програмата изтеглете
Флаер за родители изтеглете
Флаер за бъдещи родители изтеглете
Какво представлява състоянието "роден малък за гестационната си възраст (МГВ)"? изтеглете
Анкета изтеглете

За родители